0 Năm

Hình thành và phát triển

0 Tổ chức

Thành viên

0 Khách hàng

Tiếp cận vốn TCVM

0 tỷ USD

Dư nợ vốn vay khách hàng TCVM

tài liệu nổi bật

BẢN TIN TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN SỐ 2 – FI NOTE 2

Để tiếp nối xu hướng nhằm thúc đẩy sự phát triển của Tài chính toàn diện, Nhóm Công tác Tài chính Vi mô Việt Nam thực hiện chuỗi … (more...)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 2018

Những thành tựu đạt được năm 2018 đã thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của mỗi thành viên VMFWG, sự hỗ trợ hợp tác của các đối tác và cơ … (more...)

BẢN TIN TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN SỐ 1 – FI NOTE 1

Để tiếp nối xu hướng nhằm thúc đẩy sự phát triển của Tài chính toàn diện, Nhóm Công tác Tài chính Vi mô Việt Nam thực hiện chuỗi … (more...)

Danh bạ các tổ chức Tài chính vi mô

Nhằm tăng cường minh bạch thông tin hoạt động tài chính vi mô, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam đã thực hiện việc thu thập … (more...)

Sự kiện sắp tới

Chương trình sự kiện VMFWG năm 2022

Chương trình sự kiện VMFWG năm 2022

*Chương trình mới được cập nhật, chỉnh sửa ngày 4/11/2022 căn cứ vào khảo sát và phỏng vấn thành viên; đồng thời dựa trên trao đổi sơ bộ với NHNN, VMFWG thay …