Xuất bản cuốn Danh bạ Tài chính vi mô Việt Nam 2018

This post is also available in: English (English)

Nhằm tăng cường minh bạch thông tin và khả năng hợp tác phát triển hoạt động tài chính vi mô (TCVM) tại Việt Nam, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) đã thực hiện thu thập thông tin dữ liệu và xuất bản cuốn Danh bạ Tài chính vi mô Việt Nam.
Cuốn Danh bạ Tài chính vi mô năm 2018 cập nhật, phân tích kết quả tài chính và hiệu quả xã hội của 30 tổ chức và chương trình có hoạt động TCVM tại Việt Nam, đưa ra cái nhìn tổng quan về thị trường TCVM tại Việt Nam và hỗ trợ các TCTCVM định vị tổ chức mình trên thị trường trong và ngoài nước, mở ra những cơ hội hợp tác và kết nối nguồn lực nhằm phát triển bền vững hoạt động TCVM tại Việt Nam. VMFWG xin trân trọng cảm ơn các Quý tổ chức trong việc hỗ trợ VMFWG hoàn thiện và xuất bản cuốn Danh bạ này.

 

Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và tích cực tham gia của Quý tổ chức trong việc xây dựng hệ thống dữ liệu Tài chính vi mô nhằm hướng tới phát triển hệ thống dữ liệu Tài chính toàn diện ở Việt Nam.

Trân trọng,

Để tìm hiểu thêm thông tin về cuốn sách, vui lòng liên hệ:

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam

Email: event@microfinance.vn hoặc info@microfinance.vn

Điện thoại:  0912 397 382