Worldvision-Tuyển dụng vị trí Quản lý vận hành Ban Tài chính vi mô

Worldvision Việt Nam đang cần tuyển dụng 01 ứng viên cho vị trí: Quản lý vận hành Ban Tài chính vi mô.

Nơi làm việc: Hà Nội

Hạn nộp: 18/3/2013

Chi tiết công việc xin vui lòng xem trong file đính kèm hoặc truy cập địa chỉ website: www.worldvision.org.vn