VMFWG Tuyển dụng kế toán toàn thời gian

 

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam đang cần tuyển 01 kế toán.

Hạn nộp hồ sơ: 14:00 ngày 20/9/2019.

Chi tiết vui lòng xem tại đây