VMFWG tham dự hội thảo “Định hướng phát triển ngành tài chính vi mô tại Việt Nam”

Ngày 26/5/2016 tại Thanh Hóa, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội thảo “Định hướng phát triển ngành tài chính vi mô tại Việt Nam”, trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tăng cường năng lực quản lý, giám sát ngành tài chính vi mô” do Cơ quan phát triển Pháp tài trợ.

a1

635097805

Nhóm công tác TCVM cùng đại diện của một số ban ngành liên quan.

Hoạt động tài chính vi mô đã xuất hiện hàng chục năm qua ở nước ta, góp phần làm phong phú và hoàn thiện hơn thị trường tín dụng nông thôn, thúc đẩy sự phát triển bền vững của nông nghiêp – nông thôn Việt Nam cũng như công cuộc xoá đói giảm nghèo của Việt Nam.

Bên cạnh đó, hoạt động tài chính vi mô cũng đã giúp giảm nguồn chi từ ngân sách Nhà nước cho các mục tiêu xã hội và phát triển. Hội thảo có sự tham gia của các thành viên Ban Quản lý dự án, đại diện Cơ quan Thanh Tra và Giám sát Ngân hàng, các chuyên  gia tư vấn, đại diện Tổ chức TCVM Thanh Hóa, Viện tài chính vi mô và phát triển cộng đồng (MACDI), đại diện Nhóm công tác TCVM cùng đại diện của một số ban ngành liên quan.

Tại Thanh Hóa, hoạt động  tài chính vi mô đã có từ những năm cuối của thế kỷ 20, khởi đầu chỉ là một chương trình được tổ chức Cứu trợ trẻ em Việt Nam xây dựng ở huyện Nông Cống. Cho đến nay, tài chính vi mô Thanh Hóa đã trở thành người bạn đồng hành của nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh, bằng việc cho phép thành viên được vay vốn theo từng nhóm đoàn kết, không phải thế chấp bằng tài sản, mà bằng uy tín của từng thành viên. Bằng cách vay một lần trả dần trong nhiều tháng, không những dễ vay dễ trả, hết chu kỳ vay lại có một khoản tiết kiệm nho nhỏ, phù hợp với các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi về chiến lược phát triển ngành tài chính vi mô, xu hướng phát triển tài chính vi mô trên thế giới và tại Việt Nam, tổng quan tài chính vi mô, mức độ bền vững của các tổ chức tài chính vi mô. Các đại biểu cũng đã chia sẻ kinh nghiệm quản lý, điều hành quỹ hỗ trợ giúp phụ nữ phát triển kinh tế tại một số địa phương.

Sau khi cùng nhau trao đổi về hướng phát triển ngành TCVM tại Việt Nam, các đại biểu tham dự hội thảo đã thăm quan thực tiễn hoạt động tài chính vi mô tại tổ chức tài chính vi mô Thanh Hóa thông qua hoạt động đào tạo tập huấn cho các thành viên, thăm quan mô hình khách hàng tài chính vi mô sử dụng hiệu quả vốn vay từ TCVM phát triển kinh tế.