VMFWG được chứng nhận kiểm toán hiệu quả xã hội CERISE-SPI

This post is also available in: English (English)

VMFWG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN KIỂM TOÁN HIỆU QUẢ HỘI CERISE-SPI

unnamed

Tháng 1 năm 2016, cán bộ của VMFWG đã được đào tạo hướng dẫn sử dụng bộ công cụ SPI bởi bà Therese Marie Rico, Mạng lưới TCVM Phi-lip-pin và tiến hành kiểm toán xã hội tổ chức TCVM Thanh Hóa.

Qua đó, CERISE đã công nhận bà Nguyễn Thu Huyền, Cán bộ dự án của VMFWG đã thực hiện một Đánh giá HQXH với kết quả được xác nhận bởi CERISE, do đó đã hoàn thành đủ điều kiện để được chứng nhận.

Với tư cách là kiểm toán viên SPI được chứng nhận,VMFWG được đào tạo các TCTCVM về công cụ SPI4, hợp tác với TCTCVM muốn tự đánh giá và được coi là đầu mối chính về SPI4 tại Việt Nam.
Xin vui lòng tại đây để xem Danh sách Kiểm toán viên đã được chứng nhận bởi CERISE.