VMFWG cần tuyển 01 tư vấn viên

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam đang cần tuyển 01 tư vấn viên phát triển các tài liệu liên quan đến vấn đề chuyển đổi của các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam
Hạn nộp: Ngày 20/05/2012