VMFWG cần tuyển 01 giảng viên khóa tập huấn “Quản lý nhân sự trong các TCTCVM”

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam đang cần tuyển 01 giảng viên cho khóa tập huấn “Quản lý nhân sự trong các TCTCVM”

Hạn nộp: Ngày 20/05/2012