VMFWG cần tuyển 01 Công ty kiểm toán

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam đang cần tuyển 01 Công ty kiểm toán thực hiện Kiểm toán Tài chính năm 2012.
Hạn nộp: Trước 17:00 Ngày 15/08/2012