Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Nhỏ (SEDA)

This post is also available in: English (English)

Tầm nhìn: Một xã hội không còn nghèo đói

Sứ mệnh: Theo đuổi một mục tiêu xã hội là nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm thiểu tối đa rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các hộ gia đình và các doanh nghiệp nhỏ bằng cách nghiên cứu, thử nghiệm và mở rộng các hoạt động tài chính vi mô, BDS và phát triển các hoạt động cộng đồng

Nguồn: SEDA

Thông tin liên hệ:

Nguyễn Hồng Luyến – Cán bộ quản lý hành chính và nhân sự

Địa chỉ: Số 8 – Ngõ 31 Phương Liệt – Quận Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại: 043.868.8900      Fax: 043.868.9808

Email: info@seda.org.vn

Website: www.seda.org.vn