TOT – Chương trình giáo dục tài chính cho người nghèo

This post is also available in: English (English)

Khóa tp hun ging viên TOT v chương trình giáo dc tài chính cho người nghèo s din ra t ngày 26 đến 29 tháng 4 năm 2009 ti Hà Ni.

I. GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC  

Giáo dục tài chính cho người nghèo là một trong những chương trình toàn cầu được Citi Foundation khởi xướng và tài trợ từ năm 2002. Trên cơ sở nhận thức rằng người nghèo không chỉ cần vốn mà còn cần các kiến thức kỹ thuật, kỹ năng kinh doanh và quản lý phù hợp. Từ trước đến nay đã có nhiều chương trình hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng và kỹ năng kinh doanh cho người nghèo nhưng các kiến thức tài chính và quản lý đồng tiền kiếm được thì chưa được chú ý. Chính vì vây, mục tiêu của chương trình này là cung cấp các kiến thức và kỹ năng về quản lý tài chính cho các doanh nghiệp vi mô, cho các hộ gia đình, người nghèo để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài chính, góp phần nâng cao, cải thiện thu nhập của của các đối tượng này. Chương trình Giáo dục tài chính cho người nghèo bao gồm 5 cấu phần: Tiết kiệm, Quản lý nợ, Lên kế hoạch ngân quỹ, Các dịch vụ ngân hàng, Đàm phán tài chính. Đây là chương trình mới được giới thiệu ở Viêt Nam.  Trong khóa học này, nội dung được tập trung vào hai cấu phần: Tiết kiệm và Lên kế hoạch ngân quỹ.  Thông qua khóa học, chúng tôi hi vọng sẽ trang bị cho các học viên phương pháp phổ biến kiến thức quản lý tài chính cho những hộ gia đình nghèo tại cộng đồng nơi tổ chức của bạn đang hoạt động. Điều này sẽ góp phần giúp cho các tổ chức tài chính vi mô nơi các học viên công tác có khả năng cung cấp thêm các dịch vụ gia tăng giá trị đi kèm với các dịch vụ tài chính vi mô sẵn có. Xin cảm ơn sự quan tâm của anh chị và của các tổ chức tới khóa học này. Với mong muốn chuẩn bị được đẩy đủ và chu đáo hơn các nội dung,  chúng tôi gửi kèm thư này bản “Khảo sát nhu cầu khóa học” của giảng viên tới các học viên và mong anh chị vui lòng gửi lại cho Nhóm Công tác TCVM chậm nhất vào ngày 18/04/2008. Theo địa chỉ sau: htthuong2002@gmail.com

II. MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

Kết thúc khóa tập huấn, học viên sẽ thu nhận được các vấn đề sau:

§         Hiểu rõ về phương pháp giáo dục tài chính và chương trình giáo dục tài chính cho người nghèo

§         Phát triển thêm các kỹ năng giảng dạy đối với người lớn.

§         Thêm nhiều kiến thức về các công cụ tài chính, các bài giảng và hai chủ đề được học.

§         Thu nhận thêm nhiều kiến thức kỹ năng và công cụ cần thiết để đào tạo cho khách hàng về giáo dục tài chính

III. NỘI DUNG KHÓA HỌC

Khoá học 4 ngày, sử dụng tài liệu giảng dạy do Citi Foundation tài trợ ,  đề cập đến những nội dung sau:

  • Khai mạc và tổng quan

– Chào hỏi và giới thiệu

– Mục đích của khóa học và một số quy tắc

– Tổng quan về giáo dục tài chính trong khuân khổ dự án Poor Project

– Khái niệm về giáo dục tài chính

– Tóm tắt và bắt đàu vào bài học

  • Công cụ cần thiết

– Một số nguyên tắc dạy học đối với người lớn

– Thảo luận và thực hành về kỹ thuật đào tạo

– Nội dung của hai phần học thông qua phần ghi chú nội dung

– So sánh với thực tế và những điều mong muốn trong quản lý tài chính

  • Bài học

– Mục đích, các bước tiến hành, phương pháp của bài học

– Nguyên tắc phương pháp đưa và thu nhận phiếu điều tra phản hồi

– Thực hành FEP trong bài học

. Phát và nhận lại phiếu phản hòi một cách thuận tiên trong bài học

. Xem xét về cấu trúc bài học và phần giành cho người đào tạo

  • Thực hành

– Thực hành FEP trong bài học

– Đánh giá

– Bế mạc

IV. LỊCH HỌC DỰ KIẾN

T.gian Hoạt động Phút
Ngày 1
8:30 1.   Chào mừng và giới thiệu 45
9:15 2.   Mục tiêu hội thảo, chương trình và các quy định; 45
10:00 3.   Giáo dục tài chính và chương trình giáo dục tài chính toàn cầu là gì? 30
10:30 Giải lao 15
10:45 4.   Nghiên cứu một “Bài giảng mẫu” 45
11:30 5.    Phân tích phương pháp giảng và học qua trải nghiệm 40
12:10 Ăn trưa 60
13:10 6.   Các nguyên tắc chính và cách học của người lớn 55
14:05 7.    Nguyên tắc tạo dựng sự tin cậy của học viên và củng cố sự tin cậy của học viên trong một tình huống học 30
14:35 8.   Tôn trọng học viên –  Yếu tố ảnh hưởng hàng đầu đến công tác đào tạo 40
15:15 Giải lao 15
15:30 9.    Phần lưu ý trong tài liệu hướng dẫn 70
16:40 10.    Phương pháp khuyến khích sự tham gia thông qua hoạt động nhóm nhỏ 45
17:25 Kết thúc ngày học đầu tiên
Ngày 2
8:30 11.    Giới thiệu các bài học về lập ngân quỹ 35
9:05 12.    Kỹ thuật sử dụng câu hỏi mở và phản hồi ý kiến 30
9:35 13.    Các kỹ năng giảng dạy khác 40
10:15 Giải lao 15
10:30 14.    Hướng dẫn chuẩn bị nhóm đế trình bày bài 90
12:00 Ăn trưa
13:00 15.    Các nhóm chuẩn bị thực hành bài giảng cho ngày hôm sau 25
17:00 Kết thúc ngày thứ 2
Ngày 3 20
8:30 16. Trình bày nội dung bài  học 1 65
9:35 17. Trình bày nội dung bài  học 2 60
10:35 Giải lao 15
10:50 18. Trình bày nội dung bài  học 3 50
11:40 Ăn trưa
13:00 19. Trình bày nội dung bài  học 4 65
14:05 20. Trình bày nội dung bài  học 5 50
14:55 Giải lao 15
15:10 21. Trình bày nội dung bài  học 6 65
16:15 22. Nhận xét chung về kỹ năng giảng dạy 45
17:00 Kết thúc ngày 3 15
Ngày 4
8:30 23. Trình bày nội dung bài  học 7 85
9:55 24. Trình bày nội dung bài  học 8 55
10:55 Giải lao 15
11:50 Ăn trưa 55
13:00 21. Trình bày nội dung bài  học 9 60
14:00 21. Trình bày nội dung bài  học 10 50
14h50 Giải lao 15
15:05 21. Đánh giá kết thúc khoá học, kiểm tra sau khoá học và tổng kết 85
16:30 Kết thúc hội thảo

V.PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN

Sử dụng phương pháp học qua trải nghiệm, tương tác, thực hành trên lớp của các học viên dưới sự hướng dẫn của các giảng viên giúp cho các học viên tự phát triển kỹ năng giảng dạy và đào tạo của mình.

VI. GIẢNG VIÊN

Giảng viên của khóa học là những người giàu kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng về đào tạo, am hiểu về hoạt động tài chính vi mô, đã là giảng viên của  nhiều khóa tập huấn  liên quan đến hoạt động tài chính vi mô. 1-Ông Phan Cử Nhân –Trưởng  phòng hợp tác Quốc tế- Ngân hàng Chính sách xã hội2-Bà Ngô Thị Thanh Vân – Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiêp nhỏ (SEDA)

VI.THÀNH PHẦN THAM GIA

Học viên của khóa đào tạo là những cán bộ quản lý/cán bộ đào tạo của các chương trình/tổ chức tài chính vi mô – thành viên của Nhóm công tác tài chính vi mô Việt Nam.Số lượng học viên: khoảng 25 ngườiKinh phí của khóa học sẽ được Nhóm  hỗ trợ một phần từ ngân sách dự án ADA,vì vậy học viên sẽ đóng học phí 1.500.000đ/người.Ngoài kinh phí cho tổ chức khóa học, Ban tổ chức sẽ chi trả tiền ở khách sạn cho các học viên ngoài Hà Nội và tiền ăn.Học viên tự lo kinh phí đi lại (từ nơi ở đến địa điểm học và ngược lại) và các chi phí khác trong quá trình tham gia khóa đào tạo (chi phí khi ốm đau, khám chữa bênh, tiền giặt là, điện thoại ..vv).

IV. ĐĂNG KÝ THAM GIA:

Do số lượng học viên có hạn nên các tổ chức cần lựa chọn đúng đối tượng và gửi danh sách học viên đăng ký tham dự khóa học (và bản trả lời đánh giá nhu cầu học viên) trước 17h ngày 18/4/2009, theo địa chỉ sau:

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam

Phòng 315 toà nhà F4, khu đô thị mới Yên Hoà – Trung YênQuận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: taichinhvimo@gmail.com

Điện thoại: 04.62901825; Fax       : (04) 626 9 1824

Email: htthuong2002@gmail.com

Ngưòi liên hê : Hoàng thị Thu Hương

Mob :  0904355155

Tất cả các học viên đã đăng ký và được Nhóm Công tác tài chính vi mô Việt Nam chấp nhận bằng văn bản và đưa vào danh sách của khóa học thì xin vui lòng thanh toán (đến trước 17h ngày 21/04/2009) bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo tài khoản sau:

Tên tài khoản : Trung tâm Tài chính vi mô và Phát triển

Số tài khoản      : 220-10-00020774-3 (VND)

Ngân hàng: Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thăng Long, Hà Nội

Lưu ý:

1-Các học viên mang theo ấn phẩm mới nhất của tổ chức mình (mỗi loại 2 bản) để bổ sung vào thư viện của Nhóm công tác tài chính vi mô Việt Nam

2-Những học viên đã được  chấp nhận và đã được đưa vào danh sách chính thức của khóa tập huấn nhưng đến 21/04/2009 chưa đóng học phí sẽ bị loại khỏi danh sách

3-Đối với những trường hợp đã đóng tiền học phí nhưng không tham dự khóa hoc sẽ không đươc hoàn lại với bất kỳ  lý do nào.