Tổ chức tín dụng phi ngân hàng sẽ phải điều chỉnh chính sách cho vay

NHNN đang lấy ý kiến Dự thảo quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD phi ngân hàng, trong đó nội dung đáng chú ý là hướng điều chỉnh hệ số rủi ro đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Thời báo Ngân hàng đã có trao đổi nhanh với TS. Nguyễn Trí Hiếu – chuyên gia tài chính xung quanh nội dung được quan tâm nhất tại dự thảo lần này.

TS.Nguyễn Trí Hiếu

 

 

Ông có thể đánh giá qua hoạt động tín dụng của các TCTD phi ngân hàng hiện nay?

Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, hoạt động cho vay của TCTD phi ngân hàng vẫn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Những năm gần đây, những hạn chế của nhóm TCTD phi ngân hàng cũng đã bộc lộ, như là một số công ty tài chính hoạt động kém hiệu quả, một số công ty cho thuê tài chính thua lỗ kéo dài, tỷ lệ nợ xấu cao… Bên cạnh đó, Việt Nam chưa có hệ thống chấm điểm tín dụng cá nhân để làm cơ sở cho các công ty tài chính nhìn vào đó xem xét, cân nhắc cho vay khách hàng nào, với lãi suất ra sao. Đặc biệt với các TCTD phi ngân hàng thì chế độ quản lý rủi ro còn khá lỏng lẻo bởi mục đích cho vay nhiều để kiếm lời, chưa được kiểm soát quy định chặt chẽ như ngân hàng nên rủi ro cho các TCTD phi ngân hàng tất yếu cao hơn.

Vậy ông đánh giá thế nào về việc nâng hệ số rủi ro đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao?

Trước hết, theo dự thảo, các khoản phải đòi được đảm bảo toàn bộ bằng nhà ở, quyền sử dụng đất, công trình xây dựng gắn với quyền sử dụng đất của bên vay và đáp ứng một số điều kiện sẽ có hệ số rủi ro 50%. Tại Mỹ, nếu một khoản vay được bảo đảm bằng bất động sản và số tiền vay tối đa 70% tài sản đảm bảo thì hệ số rủi ro sẽ bằng 0, vì họ xét nếu có rủi ro thì bất động sản đó đủ để thu hồi lại tiền. Song đó là trong thị trường của một quốc gia phát triển khi vấn đề thu giữ tài sản khá nhanh gọn và ít bị vướng mắc; còn tại Việt Nam, nếu chủ nhà chống đối thì rất có thể sẽ phải ra toà….

Đọc thêm tại: https://thoibaonganhang.vn/to-chuc-tin-dung-phi-ngan-hang-se-phai-dieu-chinh-chinh-sach-cho-vay-102857.html

Dự thảo thông tư Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 413985