Tổ chức thành công buổi Tọa đàm toạ đàm – Dự thảo Thông tư Quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô theo Thông tư 05/2019/TT-BTC

Ngày 27 tháng 11 vừa qua, Nhóm công tác Tài chính vi mô đã tổ chức buổi tọa đàm – Dự thảo Thông tư Quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô theo Thông tư  05/2019/TT-BTC với sự có mặt của diễn giả Phạm Thị Thơm – Trưởng phòng chế độ kế toán – Vụ tài chính kế toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng với sự tham gia của hơn 20 cán bộ kế toán, tài chính đến từ các Tổ chức tài chính vi mô.

Buổi lễ đã diễn ra sôi nổi với phần trình bày, diễn giải các nội dung trong dự thảo Thông tư Quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô theo Thông tư 05/2019/TT- BTC của diễn giả đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính – ngân hàng và phần chia sẻ của các cán bộ về hiện trạng hoạt động tài chính kế toán của tổ chức và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để cùng đưa ra cách giải quyết.

Nhóm công tác tài chính vi mô hi vọng rằng trong tương lai sẽ tiếp tục là cầu nối để kết nối các bên liên quan và tổ chức các buổi tọa đàm, chuyên đề, tập huấn để bồi dưỡng các kiến thức nghiệp vụ, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm để ngành tài chính vi mô ngày càng phát triển bền vững.