TYM giành chiến thắng giải thưởng Doanh nghiệp có giải pháp sáng tạo 2019 của Quỹ Women MSME Fintech Innovation

This post is also available in: English (English)

Tổ chức TCVM một thành viên Tình Thương (TYM) – thành viên của VMFWG là một trong 10 mô hình kinh doanh giành chiến thắng giải thưởng Doanh nghiệp có giải pháp sáng tạo 2019 của Quỹ Women MSME Fintech Innovation.

Ngày 27/6 vừa qua, Quỹ Women MSME Fintech Innovation (Quỹ Đổi mới sáng tạo công nghệ tài chính của doanh nghiệp vừa, nhỏ và rất nhỏ của phụ nữ) đã công bố Danh sách các tổ chức doanh nghiệp vừa, nhỏ và rất nhỏ dành cho phụ nữ ở châu Á chiến thắng về giải pháp sáng tạo, trong đó Tổ chức tài chính vi mô một thành viên Tình Thương (TYM) là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 10 tổ chức chiến thắng trong tổng số 110 tổ chức nộp đơn đăng kí tham gia.

Quỹ Women MSME Fintech Innovation được thành lập bởi Quỹ phát triển vốn LHQ (UNCDF) và Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương Liên Hiệp Quốc (UNESCAP) và là đối tác của Chính Phủ Úc, Ngân hàng phát triển Hà Lan, Công ty Visa Inc với sự hỗ trợ tài chính từ  chính phủ Canada thong qua Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada.

Với mục tiêu thành lập để xác định và hỗ trợ các giải pháp nhằm vượt qua các rào cản tài chính mà các doanh nghiệp do phụ nữ sở hữu, quản lý hoặc lãnh đạo ở Bangladesh, Campuchia, Fiji, Myanmar, Nepal, Samoa và Việt Nam. Quỹ đổi mới đã mời các Doanh nghiệp gửi đề xuất cho một dự án để thí điểm giải pháp sáng tạo cho các thách thức về cung, cầu và các hạn chế về môi trường chính sách trong việc tiếp cận tài chính của các Doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo, đặc biệt là các rào cản đặc thù về giới.

Đã có 110 đơn đăng kí được đánh giá bởi Nhóm đánh giá bao gồm các chuyên gia trong ngành. Nhóm đánh giá đã đưa ra một danh sách gồm 30 ứng viên, những người được mời phát triển một giải pháp cho đề xuất của họ.

UNCDF, UNESCAP, Visa và FMO cung cấp tư vấn và hướng dẫn cho việc chuẩn bị đề xuất của ứng viên. Điều này giúp họ tập trung và hoàn thiện tốt hơn các giải pháp kinh doanh của họ và đưa ra các tác động dự kiến. Các đề suất lọt vào danh sách sau đó sẽ được chuyển đến cho một trong ba Ủy ban Đầu tư đại diện cho các khu vực ASEAN, SAARC và Thái Bình Dương tương ứng.

Các Ủy ban đầu tư bao gồm các chuyên gia đầu ngành cho mỗi quốc gia, bao gồm các chuyên gia có chuyên môn đa dạng từ các lĩnh vực khác nhau như tài chính tổ chức, fintech, luật pháp và phát triển. Cuối cùng Ủy ban Đầu tư sẽ chọn các dự án tốt nhất dựa trên các tiêu chí bao gồm đổi mới, thiết kế, tác động, tính bổ sung, khả năng mở rộng, tập trung vào giới và kinh nghiệm của nhóm. 10 tổ chức xuất sắc có mô hình giải pháp tốt nhất sẽ giành được chiến thắng. Các tổ chức chiến thắng sẽ nhận được vốn cùng với sự hướng dẫn và hỗ trợ của các chuyên gia để thực hiện các giải pháp của họ.

Tìm hiểu thêm thông tin tại đây