Tổ chức tài chính vi mô: Chuyển đổi để phát triển an toàn, bền vững

This post is also available in: English (English)

Một trong những mục tiêu hướng tới được đặt ra tại “Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là “Phát triển hệ thống các tổ chức, chương trình, dự án tài chính vi mô hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững, hướng tới mục tiêu phục vụ người nghèo, người thu nhập thấp, phụ nữ và doanh nghiệp siêu nhỏ với các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng, linh hoạt, phù hợp, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững”.

Nhiều năm qua, hoạt động tài chính vi mô (TCVM) không ngừng đổi mới, phát triển cả về quy mô, sự đa dạng, đã góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo của đất nước. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tín dụng vi mô và tiếp cận tín dụng vi mô là điều kiện quan trọng quyết định khả năng nâng cao mức sống và thoát khỏi nghèo đói; đóng vai trò như một cơ chế quan trọng giúp vượt qua những cú sốc về thu nhập.

Thực tế, TCVM ở Việt Nam chưa thật sự phát triển tương xứng với tiềm năng. TCVM không chỉ đơn thuần là công cụ giảm nghèo, mà còn là một phần không thể thiếu của hệ thống tài chính. Bản thân các tổ chức TCVM Việt Nam vẫn còn có những hạn chế nội tại như quản trị điều hành chưa chuyên nghiệp, các chỉ số bền vững về hoạt động và năng lực tài chính của các tổ chức TCVM chưa cao.

Để TCVM có thể phát triển hiệu quả, phát huy được vai trò, thì một trong những yêu cầu đặt ra là phải hoàn thiện môi trường pháp lý, chính sách đồng bộ, phù hợp với đặc thù hoạt động TCVM. “Cần có các biện pháp và khuyến nghị với tổ chức TCVM, cơ quan quản lý nhà nước, các bên liên quan nhằm tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ quá trình chuyển đổi, góp phần tạo thêm hiệu ứng, khuyến khích các tổ chức TCVM chuyển đổi thành tổ chức được cấp phép và sớm có sự chủ động, kế hoạch, giải pháp phù hợp. Việc chuyển đổi của các tổ chức TCVM là sự phát triển tất yếu theo xu hướng”, vị này chia sẻ.

Theo Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Hoạt động của chương trình, dự án TCVM của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức phi Chính phủ có nội dung cụ thể về chuyển đổi dự án TCVM thành tổ chức TCVM. Theo đó, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức phi chính phủ trong nước chuyển đổi chương trình, dự án TCVM thành tổ chức TCVM ở một trong các trường hợp: Tự nguyện chuyển đổi; có tổng tài sản từ 75 tỷ đồng trở lên; có tổng dư nợ cho vay đối với khách hàng tài chính vi mô từ 50 tỷ đồng trở lên…

Để tìm hiểu thêm: https://thoibaonganhang.vn/to-chuc-tai-chinh-vi-mo-chuyen-doi-de-phat-trien-an-toan-ben-vung-98523.html