Tổ chức MetLife

This post is also available in: English (English)

MetLife_Foundation_wtag_RGB_730x112

MetLife được thành lập dựa trên một sự thấu hiểu đơn giản mà sâu sắc, mạnh mẽ: tất cả mọi người đều cần được tiếp cận với công cụ tài chính phù hợp để theo đuổi nhiều hơn trong cuộc sống. Niềm tin cốt lõi ấy đã định hướng cho cách làm việc của MetLife từ khi chúng tôi thành lập vào năm 1868. Và năm 2013, vẫn niềm tin ấy đã truyền cảm hứng cho Tổ chức MetLife một chiến lược tập trung mới vào việc mở rộng tài chính – sự cống hiến tận tâm của chúng tôi để đảm bảo sẽ ngày càng nhiều hộ gia đình thu nhập thấp trên toàn thê giới có dịch vụ tài chính họ cần để theo đuổi nhiều hơn trong cuộc sống.

Bài viết trước đó Quỹ Ford
Bài viết sau đó Tổ chức quốc tế ADA