Tổ chức Hợp tác Phát triển (FDC)

This post is also available in: English (English)

Tổ chức Hợp tác Phát triển (FDC) là một tổ chức phát triển quốc tế, độc lập nhằm thúc đẩy sáng kiến cho sự phát triển toàn diện.

Những sáng kiến, nghiên cứu, và cam kết của FDC cho việc thúc đẩy chính sách trong hơn 3 thập kỉ đã nhận được sự ủng hộ và công nhận của nhiều bên liên quan trong cả lĩnh vực phát triển và lĩnh vực tư nhân.

FDC hợp tác và là đối tác với các cơ quan tổ chức và cá nhân trong các lĩnh vực công cộng, tư nhân và dân sự để thúc đẩy sự phát triển toàn diện ở các quốc gia đang phát triển.

Tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ: https://www.fdc.org.au/

Bài viết trước đó Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Bài viết sau đó Mạng lưới SEEP