Tín dụng vào cuộc hỗ trợ ngành giáo dục

This post is also available in: English (English)

Trước những ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 đối với các cơ sở giáo dục đào tạo, giữa tháng 3/2020 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có văn bản kiến nghị Chính phủ thực hiện một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn.

Ngoài khoản cho vay không tính lãi suất của NHCSXH để hỗ trợ doanh nghiệp trả lương ngừng việc cho người lao động, hiện nay nhiều NHTM và các tổ chức tài chính vi mô cũng đã vào cuộc hỗ trợ vốn cho các cơ sở giáo dục đào tạo.

Cụ thể, Quỹ Tài chính Vi mô CEP và Quỹ phát triển nhà ở TP.HCM cũng đã được UBND TP.HCM chỉ đạo giảm một phần lãi suất cho vay vốn để hỗ trợ giải quyết khó khăn cho các cơ sở đào tạo và cán bộ công nhân viên trong ngành giáo dục.

Đọc chi tiết tại: https://thoibaonganhang.vn/tin-dung-vao-cuoc-ho-tro-nganh-giao-duc-100486.html