Thông tư 31/2019/TT-NHNN quy định về hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

Kính gửi Quý thành viên và đối tác VMFWG,

Mới đây, Thông tư 31/2019/TT-NHNN quy định về hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Nội dung Thông tư đã tham khảo ý kiến đóng góp của thành viên VMFWG đối với thực tế hoạt động TCVM hiện nay.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/3/2020.

Nội dung chi tiết Thông tư đính kèm tại đây

VMFWG sẽ gửi tới Quý thành viên nội dung bằng Tiếng Anh trong thời gian tới.

Trân trọng,