Thông tư 08/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 03/2015/TT-NHNN ngày 20/3/2015 về Tiêu chuẩn kinh nghiệm của thanh tra viên ngân hàng

This post is also available in: English (English)

Kính gửi Quý thành viên Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam

Ngày 04/7/2019, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 08/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 03/2015/TT-NHNN ngày 20/3/2015.
Theo đó, thanh tra viên, thanh tra viên chính phải thỏa mãn 1 trong 2 yêu cầu về kinh nghiệm sau đây:

– Đã từng là Trưởng đoàn thanh tra và được người ra quyết định thanh tra đánh giá là hoàn thành chức trách, nhiệm vụ trở lên.

– Đã tham gia ít nhất 02 cuộc thanh tra và được Trưởng đoàn thanh tra đánh giá là hoàn thành chức trách, nhiệm vụ trở lên (Hiện hành chỉ có tiêu chí này).

Ngoài ra, Thông tư đã bổ sung quy định về một số đối tượng do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện giám sát theo quy định của pháp luật như là:

– Ngân hàng chính sách;

– Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam;

– Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam…

Thông tư 08/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 19/8/2019; Riêng Điều 3 có hiệu lực ngày 05/7/2019, Khoản 4 Điều 1 Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/11/2019.

Vui lòng xem chi tiết văn bản trong tệp đính kèm tại đây

Trân trọng.