Thông báo về “Hội thảo đào tạo quốc tế về Quản trị Công ty dành cho các tổ chức tài chính vi mô (MFIs) tại Việt Nam

Tài chính vi mô là một trong những giải pháp then chốt góp phần hỗ trợ các hộ nghèo và hộ có thu nhập thấp tham gia vào các hoạt động kinh tế. Với xuất thân ban đầu phần lớn là các tổ chức phi chính phủ nhỏ, phi lợi nhuận hoặc các chương trình của nhà nước hoạt động dựa vào vốn tài trợ của các nhà tài trợ hoặc chính phủ, các nhà cung cấp tài chính vi mô thành công đã chuyển đổi trở thành các tổ chức tài chính vi mô vị lợi nhuận và các ngân hàng tài chính vi mô có nguồn vốn cũng như dịch vụ, sản phẩm, và kênh phân phối rất đa dạng. Quá trình phát triển và chuyển đổi này của các nhà cung cấp tài chính vi mô
khiến cho thách thức về năng lực quản trị công ty và quản trị rủi ro trở thành tâm điểm chú ý của chính phủ, những người hoạt động trong ngành, các nhà tài trợ, các cơ quan phát triển và nhà đầu tư.
Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) phối hợp với Nhóm Công tác Tác Tài chính Vi mô Việt Nam tổ chức “Hội thảo đào tạo quốc tế về Quản trị Công ty dành cho các tổ chức tài chính vi mô (MFIs) tại Việt Nam” vào 2 ngày 1-2/02/2018 tại Cần Thơ, cụ thể như sau:

1. Mục đích:

– Nâng cao năng lực quản trị công ty của các tổ chức tài chính vi mô thông qua đào tạo và nâng cao năng lực hoạch định chiến lược và giám sát điều hành của hội đồng quản trị, tăng cường năng lực kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, cũng như cân bằng giữa các mục tiêu thương mại và mục tiêu xã hội trong khi giữ vững được sứ mệnh của tổ chức.

2. Đối tượng tham gia: 

Các thành viên hội đồng quản trị và ban điều hành của các tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam. Hội thảo cũng sẽ rất bổ ích cho cán bộ quản lý các bộ phận chức năng then chốt  như trưởng các bộ phận quản lý rủi ro, tuân thủ, và kiểm toán nội bộ.

3. Số lượng tham gia: 25 – 30 người

Lưu ý mỗi tổ chức chỉ đăng ký tham gia cho không quá 02 thành viên trong tổ chức

4. Địa điểm và thời gian: Ngày 01 – 02/02/2018, Cần Thơ (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được cập nhật sau)

5. Giảng viên: 

–       Chris Razook: Giám đốc Phụ trách Mảng Quản trị Công ty của IFC tại khu vực Đông Á – Thái Bình Dương.

–       Leyal Savas: Phụ trách Chương trình Tư vấn Quản trị công ty của IFC tại khu vực Đông Á – Thái Bình Dương.

–       Mohsin Chaudhry: Phụ trách Dự án Quản trị công ty (CG) tại Indonesia. Ông là chuyên gia về Quản trị công ty cho IFC từ 2007.

–       Min Liu: Phụ trách chương trình Quản trị công ty của IFC tại Trung Quốc. Bà có bề dày kinh nghiệm trong việc tư vấn cho các tập đoàn thực hiện các chiến lược quản trị công ty, nâng cao năng lực của hội đồng quản trị, và đánh giá rủi ro về quản trị công ty.

Thông tin đầy đủ về các giảng viên vui lòng xem tại brochure đính kèm.

6. Phí tham dự: 

– Miễn phí cho 01 đại biểu thuộc tổ chức thành viên VMFWG đã đóng phí thành viên VMFWG năm 2017

–         Ưu tiên thành viên của VMFWG và đăng ký tham gia đúng thời hạn, với mức đóng góp chi phí tham gia là 500.000 đồng/học viên (năm trăm nghìn đồng)

–         Phí tham dự là 3.000.000 đồng/học viên (ba triệu đồng) đối với các học viên KHÔNG phải là thành viên của VMFWG.

*Lưu ý: Thành viên tham dự tự trang trải chi phí đi lại và ăn ở; Ban tổ chức sẽ bố trí ăn trưa và ăn giữa giờ trong 2 ngày tập huấn

7. Đăng ký tham gia:

Các tổ chức xác nhận khả năng tham dự tới Ban Tổ chức trước ngày 15/01/2017 bằng cách điền vào Phiếu đăng ký online: https://goo.gl/forms/vPe4U7VQ3VemnSnH3

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 0968.993.688 (Hiền) hoặc 0946.042.093 (Việt Anh)

Trân trọng thông báo!