Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Lễ trao giải thưởng CMA 2019 và chuỗi chương trình sự kiện của VMFWG

Kính gửi Quý thành viên và đối tác của VMFWG,

Với mong muốn Tổ chức Lễ công nhận cá nhân và tổ chức tài chính vi mô tiêu biểu Citi – Việt Nam (CMA 2019) cùng các sự kiện quan trọng khác liên quan đến hoạt động TCVM tại Việt Nam, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ trao giải thưởng CMA 2019. Chương trình dự kiến sẽ được tổ vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2020.

Ban tổ chức vẫn tiếp tục thẩm định hồ sơ tham dự CMA 2019 từ tháng 11 năm 2019.

Chuỗi chương trình sự kiện và Lễ trao giải thưởng CMA 2019 dự kiến như sau:

Ngày 1

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự
Sáng Chương trình Hội thảo Tổng kết Quyết định 20 và Chiến lược Tài chính toàn diện

Chương trình trao giải CMA 2019

Đối tác, Các tổ chức TCVM, khách hàng và khách mời

 

Chiều Họp Hội nghị thường niên VMFWG Thành viên VMFWG
Chiều Khách hàng tham gia Tập huấn về Marketing Khách hàng đạt giải

Ngày  2

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự
Cả ngày Tổ chức TCVM tham gia Tập huấn
Chủ đề 1

(Dự kiến chủ đề: Hướng dẫn về Tài chính kế toán cho TCTCVM)

Đại diện các Tổ chức TCVM
Sáng Tổ chức TCVM tham gia Tập huấn Chủ đề 2

(Dự kiến chủ đề: Ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong hoạt động TCVM) (1/2 ngày)

Đại diện các Tổ chức TCVM

Chương trình hội nghị thường niên và chuỗi sự kiện thường tổ chức vào tháng 12 hằng năm, sẽ thay đổi vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2020.

Trân trọng cảm ơn.