Thông báo TẠM HOÃN/THAY ĐỔI THỜI GIAN tập huấn “Ứng dụng công cụ SPI4 trong đo lường hiệu quả xã hội”

Kính gửi: Thành viên và đối tác VMFWG,

Với sự hỗ trợ của tổ chức ADA và Cerise, Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam – VMFWG) tổ chức  Chương trình tập huấn “Ứng dụng công cụ SPI4 trong đo lường hiệu quả xã hội”  dự kiến vào 13/12/2017 tại Hà Nội.

Tuy nhiên, do chuyên gia giảng dạy gặp vấn đề trục trặc về visa nên chương trình sẽ phải tạm hoãn tới cuối tháng 1/2018. Thông tin chi tiết sẽ được gửi tới các thành viên trong thời gian ngắn nhất.

Ban Tổ chức chân thành xin lỗi các đại biểu đã đăng ký tham gia sự kiện này.

Trân trọng thông báo!