Thông báo phát động Chương trình Doanh nhân vi mô Citi – Việt Nam 2018 (CMA 2018)

This post is also available in: English (English)

I. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình doanh nhân vi mô Citi – Việt Nam 2018 (sau đây gọi tắt là Chương trình CMA 2018) là một hoạt động thường niên toàn cầu do Quỹ Citi/ Ngân hàng Citi – Việt Nam tài trợ nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nhân vi mô đã có những sáng kiến trong việc sử dụng vốn vay hiệu quả và các Tổ chức tài chính vi mô tiêu biểu đã có những đóng góp đáng kể trong quá trình thực hiện Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô bền vững tại Việt Nam đến năm 2020, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của đất nước. Chương trình do Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) phối hợp thực hiện cùng Quỹ Citi/ Ngân hàng Citi – Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam (VINASME), với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Từ năm 2007 đến nay, Chương trình CMA đã vinh danh và ghi nhận đóng góp của 453 khách hàng tài chính vi mô tiêu biểu, 114 cán bộ tín dụng xuất sắc và 67 tổ chức tài chính vi mô tiêu biểu tại Việt Nam. Năm 2018 là năm thứ 12 Chương trình CMA tổ chức tại Việt Nam.
II. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động Tài chính vi mô trong việc hỗ trợ khả năng tiếp cận nguồn tài chính và tăng vị thế kinh tế cho người có thu nhập thấp; với vai trò là công cụ tạo việc làm và xóa đói giảm nghèo hữu hiệu;
2. Tôn vinh những Cá nhân và Tổ chức Tài chính vi mô tiêu biểu, nâng cao nhận thức và thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, các nhà hoạch đính chính sách và các bên liên quan đối với hoạt động Tài chính vi mô.
3. Tạo động lực giúp các doanh nhân vi mô cải thiện doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ, công nghệ và đẩy nhanh hoạt động tạo thu nhập.
4. Truyền cảm hứng cho các cá nhân và doanh nghiệp vi mô khác qua tấm gương của những tổ chức và doanh nhân vi mô được trao giải thưởng CMA;
5. Tuyên truyền và tham gia quá trình thực hiện Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô bền vững tại Việt Nam đến năm 2020, hướng tới phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam; đóng góp vào quá trình phát triển ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CMA 2018

Chương trình CMA 2018 trao tặng 33 giải thưởng, bao gồm:
03 giải thưởng dành cho Tổ chức tài chính vi mô tiêu biểu CMA 2018, bao gồm:
– Tổ chức TCVM xuất sắc CMA 2018 – Giá trị giải thưởng 40.000.000 đồng;
– Tổ chức TCVM tiêu biểu CMA 2018 hoạt động hiệu quả và bền vững – Giá trị giải thưởng 30.000.000 đồng;
– Tổ chức TCVM tiêu biểu CMA 2018 cam kết thực hiện hiệu quả xã hội – Giá trị giải thưởng 30.000.000 đồng;
30 giải thưởng dành cho doanh nhân vi mô, bao gồm:
– 01 giải thưởng dành cho doanh nhân vi mô xuất sắc CMA 2018 – Giá trị giải thưởng 30.000.000 đồng;
– 01 giải thưởng dành cho doanh nhân vi mô trẻ tiêu biểu CMA 2018 – Giá trị giải thưởng 15.000.000 đồng;
– 01 giải thưởng dành cho doanh nhân vi mô tiêu biểu CMA 2018 có ý tưởng sáng tạo – Giá trị giải thưởng 15.000.000 đồng;
– 01 giải thưởng dành cho doanh nhân vi mô tiêu biểu CMA 2018 có ý tưởng kinh doanh thân thiện với môi trường – Giá trị giải thưởng 15.000.000 đồng;
– 26 giải thưởng dành cho doanh nhân vi mô tiêu biểu CMA 2018 – Giá trị giải thưởng 10.000.000 đồng/Doanh nhân vi mô tiêu biểu CMA 2018.
* Giá trị giải thưởng đã bao gồm thuế và phí theo quy định Nhà nước
IV. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN KHÁCH HÀNG TCVM VÀ TỔ CHỨC TCVM TIÊU BIỂU CITI VIỆT NAM 2018

*Chi tiết xin vui lòng xem tại file Hướng dẫn đăng ký tham gia tại đây

V. ĐĂNG KÝ THAM GIA CMA 2018:

1. Đối với khách hàng TCVM
– Hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham dự CMA 2018
– Số lượng: ít nhất 5 hồ sơ CMA 2018 dành cho khách hàng TCVM/tổ chức
– Gửi văn bản đề cử của TCTCVM (ký và đóng dấu)
– Ký và gửi bản cam kết cho phép sử dụng hình ảnh và thông tin
– Gửi bản photocopy chứng minh nhân dân
– Gửi hình ảnh/video chứng minh hoạt động SXKD
2. Đối với TCTCVM
– Điền thông tin đánh giá hiệu quả xã hội (SPI4)
– Điền thông tin theo mẫu thu thập dữ liệu VMFWG 2018
– Ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử VMFWG (ký và đóng dấu)
*Tổ chức/cá nhân vui lòng truy cập link Google Drive: https://goo.gl/Saq9ck để tải về mẫu hồ sơ đăng ký tham dự CMA 2018 và các tài liệu liên quan.
VI. HẠN NỘP HỒ SƠ THAM GIA CMA 2018: Trước ngày 30 tháng 9 năm 2018

Hoàn thiện hồ sơ tham gia CMA 2018, gửi bản mềm và bản scan (có chữ kỹ và dấu) qua email event@microfinance.vn trước ngày 30 tháng 9 năm 2018.
Một số hình ảnh tại Chương trình Doanh nhân vi mô Citi – Việt Nam tổ chức vào năm 2017