Thông báo Khóa đào tạo về Chiến lược, Hoạt động và Quản lý rủi ro trong tài chính vi mô – Công cụ tương tác SIMFI

Kính gửi: Thành viên VMFWG

Nhằm mục đích cung cấp cho tổ chức tài chính vi mô (TCVM) cái nhìn tổng quan về các khía cạnh khác nhau liên quan đến quản lý tài chính vi mô, đồng thời giúp các tổ chức rà soát và làm rõ các chỉ số đánh giá hiệu quả có thể được sử dụng để đo lường sự tăng trưởng và phát triển của một tổ chức TCVM, tạo ra một bức tranh đầy đủ về cách quản lý vốn hiệu quả và quản lý rủi ro đối với một tổ chức TCVM, làm cơ sở đưa ra các quyết định chiến lược có tính liên kết cao, Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam – VMFWG) phối hợp với tổ chức ATTP – Luxemberg trân trọng kính mời Quý Thành viên tham dự Khóa đào tạo về Chiến lược, Hoạt động và Quản lý rủi ro trong tài chính vi mô – Công cụ tương tác SIMFI, cụ thể như sau:

Thời gian: 4 ngày, từ ngày 15 đến 18 tháng 6 năm 2015

Địa điểm: Hà Nội

Đối tượng tham dự: Giám đốc điều hành, giám đốc hoặc phó giám đốc phụ trách tài chính của tổ chức TCVM.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phiên dịch tiếng Việt).

Giảng viên:

–          Ông André Koch, Giám đốc điều hành, Công ty Giải pháp & Dịch vụ Stachanov, Hà Lan

–          Ông Bernard Georges, Cán bộ dự án cao cấp, Chuyên gia TCVM, Tổ chức ADA Luxembourg

Trợ giảng: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Giám đốc điều hành VMFWG; Bà Nguyễn Thu Huyền, Quản lý dự án VMFWG.

Đơn vị tài trợ: tổ chức ADA, tổ chức Give2Asia (thông qua quỹ MetLife)

Phí tham dự:

–          Đối với đại diện tổ chức thành viên VMFWG và thành viên VMFWG tham gia với tư cách cá nhân:2.000.000 đồng/học viên (Hai triệu đồng chẵn)

–          Đối với đại diện tổ chức không là thành viên VMFWG và các cá nhân khác: 4.000.000 đồng/học viên(Bốn triệu đồng chẵn)

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết về Chương trình đào tạo, hình thức và mức hỗ trợ đào tạo, phương thức thanh toán tại Thông báo và Phụ lục đính kèm.

Đề nghị Quý đại biểu xác nhận khả năng tham dự trước ngày 05/6/2015 bằng cách điền vào Phiếu đăng ký và fax/ email /gửi theo đường bưu điện theo địa chỉ liên hệ sau:

 

NHÓM CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VI MÔ VIỆT NAM

Tầng 2, Số 23, phố Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 Thông tin liên lạc:

Chị Nguyễn Thu Huyền – Ban Tổ chức

Điện thoại: +84 4 3935 2060 (Máy lẻ: 103/ DD: 0936.818.773)   |  Fax: +84 4 3935 2059

Email: event@microfinance.vn

Website: www.microfinance.vn

Kính mong Quý đại biểu dành thời gian tham dự để Khoá đào tạo thành công tốt đẹp.

Tài liệu gửi kèm:

1.-Thong-bao_Dao-tao-QTRR_SIMFI_6.2015

2.-Phu-luc-1

3. MB01 – Mau viet Ban tin

4.-MB-02-Phieu-dang-ky-tham-gia

5.-MB-03-Giay-de-nghi-thanh-toan

Trân trọng,

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Giám đốc điều hành VMFWG