Thông báo khóa đào tạo “Thực hiện tài chính vi mô thành công: Quản lý để nâng cao thành tích” (Hà Nội, 10/10/2011 – 21/10/2011)

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Nhóm Công tác Tài chính Vi mô (VMFWG) phối hợp tổ chức khóa đào tạo về Tài chính vi mô tại Việt Nam với chủ đề “Thực hiện tài chính vi mô thành công: Quản lý để nâng cao thành tích”. Mục tiêu của khóa học là góp phần nâng cao thành tích hoạt động của các tổ chức đang cung cấp các dịch vụ tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ tài chính khác cho người nghèo/ người thu nhập thấp tại Việt Nam

1. Thời gian: 10/10/2011 – 21/10/2011

2. Địa điểm: Trường cán bộ Phụ nữ Trung ương, 68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

3. Đối tượng tham gia

– Cán bộ quản lý của các Tổ chức Tài chính Vi mô,

– Trưởng phòng,

– Kế toán, kiểm toán nội bộ

– Quản lý vùng, trưởng chi nhánh, quản lý đào tạo, v.v….

4. Giảng viên

Giảng viên là những người có kinh nghiệm trong hoạt động Tài chính vi mô và kinh nghiệm đào tạo, và được Trung tâm đào tạo Tài chính vi mô của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Turin – Italy công nhận.

5. Ngôn ngữ: Tiếng Việt

6. Học phí: 8.000.000đồng/học viên.

Lưu ý: Học viên tự trang trải chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham gia khóa học

Chương trình cấp Phiếu đào tạo.

Căn cứ vào nỗ lực huy động nguồn tài trợ của VMFWG và khả năng hợp tác của tổ chức ILO trong khuôn khổ thí điểm dự án Phiếu đào tạo nhằm khuyến khích phát triển thị trường đào tạo TCVM và hỗ trợ thành viên của VMFWG khi tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực, học viên đăng ký tham gia khóa học này, là thành viên chính thức của VMFWG, sẽ được cấp Phiếu đào tạo của VMFWG trị giá

5.000.000đồng (tức là mức học phí chỉ còn 3.000.000đồng/học viên đối với đổi với thành viên chính thức của VMFWG khi tham gia khóa học)

7. Nội dung khóa học

–   Giới thiệu về Quản lý Tài chính vi mô (vai trò/nhiệm vụ của cấp quản lý, dịch vụ tài chính và người nghèo, loại hình tổ chức, định hướng chiến lược, v.v…)

–   Thị trường và tiếp thị (nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, cách thức giao tiếp, dịch vụ khách hàng, xây dựng lòng trung thành của khách hàng)

–   Quản lý rủi ro (giới thiệu về quản lý rủi ro, rủi ro tín dụng, gian lận và rủi ro an ninh, rủi ro từ bên ngoài)

–   Phát triển tổ chức (quản lý nguồn nhân lực, văn hóa tổ chức, cơ cấu tổ chức, quản lý tăng trưởng)

–   Hướng tới hiệu quả và năng suất (nhận thức về hiệu quả và năng suất, khuyến khích hoạt động, các công nghệ mới, quản lý thay đổi, định phí và định giá, lập kế hoạch, lập ngân sách và báo cáo, quản lý hoạt động)

8. Lợi ích khi tham dự khóa học

–   Tăng cường sự hiểu biết về những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành tích hoạt động của tổ chức

–   Nắm bắt, thấu hiểu, tăng cường vận dụng vào thực tiễn những công cụ hỗ trợ

quản lí, từ đó đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các bộ phận, chi nhánh, tổ chức.

–   Cơ hội tiếp cận những mô hình quản lý TCVM ở các nước điển hình trên thế

giới, thúc đẩy tính sang tạo, vận dụng vào hoàn cảnh của tổ chức, của địa phương

9. Cách thức đăng kí

Điền đơn đăng kí theo mẫu đính kèm và gửi tới Nhóm Công tác Tài chính Vi mô

Việt Nam trước 15h00 ngày 30/9/2011 theo địa chỉ sau:

Địa chỉ email: taichinhvimo@gmail.com /   info@microfinance.vn hoặc

Địa chỉ Văn phòng Nhóm Công tác Tài chính Vi mô Việt Nam

Phòng 315, Tòa nhà F4, Yên Hòa, Trung Yên, Hà Nội

Lưu ý : Do Khóa học sẽ giới hạn số học viên (tối đa 25 học viên), Ban tổ chức sẽ ưu tiên những hồ sơ gửi đến sớm nhất.

Đơn đăng ký