Thông báo danh sách Doanh nhân vi mô và Tổ chức Tài chính vi mô dự kiến đạt giải CMA 2018

  • Căn cứ Thông báo phát động Chương trình CMA 2018 ngày 20/8/2018;
  • Căn cứ Hồ sơ tham dự Chương trình CMA 2018;
  • Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế của Hội đồng Giám khảo CMA 2018;
  • Căn cứ thông tin và phản hồi của các tổ chức và cá nhân trên trang web của Nhóm Công tác tài chính vi mô

Ban tổ chức Chương trình CMA 2018 trân trọng thông báo Danh sách dự kiến Doanh nhân vi mô tiêu biểu CMA 2018 và các Tổ chức Tài chính vi mô tiêu biểu CMA 2018, bao gồm:

  • 04 Tổ chức Tài chính vi mô tiêu biểu CMA 2018 (theo danh sách gửi kèm)
  • 30 Khách hàng Tài chính vi mô tiêu biểu CMA 2018 (theo danh sách gửi kèm).

Để xem đầy đủ Danh sách, vui lòng tải tại đây

Các tổ chức và cá nhân có vấn đề thắc mắc, vui lòng gửi thư về địa chỉ event@microfinance.vn trước ngày 03 tháng 12 năm 2018. Ban tổ chức sẽ không tiếp nhận bất cứ thông tin góp ý nào sau thời gian nêu trênDanh sách cuối cùng Công nhận Doanh nhân vi mô tiêu biểu và Tổ chức Tài chính vi mô tiêu biểu Citi – Việt Nam năm 2018 sẽ được thông báo công khai trên trang web của VMFWG.

Lễ Công nhận Doanh nhân vi mô và Tổ chức tài chính vi mô tiêu biểu Citi – Việt Nam 2018 (CMA 2018) dự kiến sẽ được tổ chức như sau:

  • Thời gian từ: 10h45 đến 13h30 ngày 12/12/2018.
  • Địa điểm: Hội trường tầng 14, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Ban Tổ chức sẽ gửi giấy mời cho các cá nhân/tổ chức tham dự.

Trân trọng thông báo!

Ban Tổ chức Chương trình CMA 2018