Thông báo Chương trình Công nhận Cá nhân và Tổ chức Tài chính vi mô tiêu biểu Citi – Việt Nam 2014

This post is also available in: English (English)

Kính gửi: Các thành viên VMFWG và tổ chức/cá nhân quan tâm đến lĩnh vực TCVM,
VMFWG xin trân trọng thông báo về Chương trình Công nhận Cá nhân và Tổ chức Tài chính vi mô tiêu biểu Citi – Việt Nam 2014 (sau đây gọi tắt là Chương trình CMA 2014) là một hoạt động thường niên toàn cầu do Quỹ Citi/ Ngân hàng Citi – Việt Nam tài trợ nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nhân vi mô đã có những sáng kiến trong việc sử dụng vốn vay hiệu quả, và những tổ chức tài chính vi mô tiêu biểu đã có những đóng góp đáng kể trong quá trình thực hiện Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô bền vững tại Việt Nam đến năm 2020, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của đất nước.
Chương trình CMA được tổ chức thường niên từ năm 2007 đến nay, do Trung tâm tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam – VMFWG) phối hợp thực hiện cùng Quỹ Citi/ Ngân hàng Citi – Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam (VINASME), và sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chương trình CMA đã ghi nhận những đóng góp của 340 Khách hàng Tài chính vi mô tiêu biểu, 114 Cán bộ tín dụng xuất sắc, và 56 Tổ chức Tài chính vi mô tiêu biểu tại Việt Nam.
Những ứng viên thuộc các tổ chức/ chương trình tài chính vi mô cần hoàn thành hồ sơ đăng ký theo mẫu đính kèm và gửi cho Ban tổ chức CMA 2014 trước ngày 15/8/2014, cụ thể như sau:
Hội đồng Giám khảo CMA 2014 sẽ thông báo danh sách ứng viên xuất sắc vào trước ngày 01/11/2014 trên trang web của VMFWG (www.microfinance.vn)
Xin xem chi tiết Thông báo, các mẫu hồ sơ và tài liệu liên quan trong tài liệu đính kèm.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo tại địa chỉ:
Website: www.microfinance.vn  
Số ĐT: (84-4) 39352060, 0943.460.608, 0903.229.027
Địa chỉ: Tầng 2, số 23 Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Trân trọng,
Ban tổ chức Chương trình CMA 2014