THÔNG BÁO: CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CHO CÁC TCTCVM

Nhằm mục đích hỗ trợ phát triển ngành tài chính vi mô tại Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Châu Á thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin thông báo kế hoạch tổ chức mười hai (12) khóa tập huấn kỹ thuật nghiệp vụ cho các tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM) trong thời gian từ 12/2010 đến 08/2011. Lịch tổ chức các khóa học như sau:

Tên khóa học Số ngày Thời gian Địa điểm
Quản trị 1 29/11/2010 Hà Nội
Lập chiến lược và kế hoạch kinh doanh – cơ bản 1 30/11/2010 Hà Nội
Công cụ lập kế hoạch kinh doanh – chuyên sâu 3 6-8/12/2010 Hà Nội
Quản lý tài chính – Giới thiệu tổng quan 1 22/02/2011 Hà Nội
Quản lý tài chính – Quản lý chất lượng danh mục vốn vay 3 23-25/02/2011 Hà Nội
Quản lý tài chính – Quản lý rủi ro 3 2-4/03/2011 Hà Nội
MIS – Các chỉ số hoạt động, tiêu chí chuẩn và mẫu biểu báo cáo 3 4-6/05/2011 Hà Nội
MIS – Đánh giá thành tích tài chính và xã hội 3 11-13/05/2011 Hà Nội
Quản lý tài chính – Kế toán 3 18-20/05/2011 Hà Nội
Quản lý tài chính – Nâng cao (chưa xác định) 3 3-5/08/2011 Hà Nội
Quản lý tài chính – Nâng cao (chưa xác định) 3 10-12/08/2011 Hà Nội
HR – Quản lý nhân sự 3 17-19/08/2011 Hà Nội

Các khóa học hướng tới đối tượng là các cổ đông, thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, nhân viên và các đối tượng liên quan của các tổ chức TCVM nhằm mục đích nâng cao năng lực vận hành cũng như trách nhiệm tuân thủ các quy định của tổ chức. Do vậy, dự án sẽ ưu tiên lựa chọn các tổ chức đang trong quá trình chuyển đổi và các tổ chức đã tham gia trong quá trình khảo sát đánh giá nhu cầu đào tạo và các khảo sát khác của dự án để tham gia khóa học. Ngoài ra, một số tiêu chí lựa chọn khác cũng sẽ được áp dụng. Dự án sẽ hạn chế số lượng học viên cho mỗi khóa học là hai mươi (20) người, trên cơ sở người đăng ký trước sẽ được xem xét trước, do vậy những tổ chức có quan tâm đến chương trình đào tạo này nên đăng ký sớm. Những học viên được lựa chọn sẽ nhận được thư mời chính thức, với nội dung và hướng dẫn cụ thể.

Dự án ADB sẽ chi trả chi phí cho các lớp học, bao gồm chi phí cho giảng viên và người điều phối lớp học, thuê địa điểm, các bữa ăn, tài liệu, văn phòng phẩm và thiết bị cho lớp học. Về phía học viên tham dự, học viên sẽ chi trả những khoản ngoài những chi phí kể trên như chi phí đi lại và chỗ ở.

 

Địa chỉ:   Văn phòng dự án ADB, Tòa nhà Vĩnh Long, 338 Phố Huế, Hà Nội, Việt Nam

Email: adbsbv@hn.vnn.vndaadbvimo@vnn.vnhanhsem@yahoo.com

Fax:     84-4-39748580