Tập huấn Mô hình quản lý chi nhánh của các tổ chức Tài chính vi mô

Trong 02 ngày từ  13- 14/12/2018, tại phòng họp Hoàn Kiếm, khách sạn Hòa Bình, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Tổ chức buổi Tập huấn Mô hình quản lý chi nhánh của các tổ chức TCVM.

 

Chương trình đã diễn ra tốt đẹp với sự tham gia của hơn 60 cán bộ của các tổ chức là thành viên chính thức VMFWG, các Tổ chức TCVM khác, đại diện khách mời từ Ngân hàng nhà nước – Công ty mua bán nợ VAMC và thành viên Nhóm Công tác TCVM.

Mở đầu chủ đề tập huấn, ông Nguyễn Hải Đường, Chủ tịch hội đồng Trung tâm VMFWG, tổng giám đốc Tổ chức TCVM TNHH Thanh Hóa chia sẻ những nội dung:

 

 1. Mô hình chi nhánh của các tổ chức tài chính vi mô và các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của chi nhánh
 • Các quy định pháp luật về cấu trúc và hoạt động của chi nhánh
 • Vai trò của chi nhánh trong hoạt động TCVM
 • Chức năng nhiệm vụ của phòng giao dịch, điểm giao dịch
 1. Chức năng nhiệm vụ của các vị trí quản lý tại chi nhánh
 2. Cách nhận biết và giải quyết các vấn đề phát sinh tại chi nhánh
 • Dấu hiệu nhận biết: từ phía khách hàng, từ phía tổ chức
 • Giải pháp thực hiện
 1. Cách thức xây dựng mục tiêu và tiêu chuẩn đánh giá cho cán bộ chi nhánh
 • Cơ sở để xây dựng mục tiêu
 • Các nguyên tắc cần đảm bảo khi xây dựng mục tiêu
 • Khuyến khích cán bộ thực hiện mục tiêu
 1. Đảm bảo chất lượng chăm sóc khách hàng tại chi nhánh
 • Kỹ năng chăm sóc khách hàng
 • Phương pháp trò chuyện hiệu quả với khách hàng
 • Kỹ năng giải quyết khiếu nại phàn nàn của khách hàng
 • Xây dựng mối quan hệ với địa phương
 1. Lập kế hoạch cụ thể

Nội dung lớn tiếp theo chương trình tập huấn, ông Lê Quang Châu, thành viên Hội đồng thành viên VAMC chia sẻ kinh nghiệm quản lý với chủ đề:

 1. Trao đổi thông tin trong nội bộ tổ chức
 2. Kiểm soát rủi ro hoạt động

Bên cạnh đó, bà Đào Phương Thảo, VAMC cũng chia sẻ một số kinh nghiệm về quản lý chi nhánh với mô hình ngân hàng thương mại lớn như Agribank…