Tăng cường tín dụng ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

This post is also available in: English (English)

Ngày 22/4/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tới tất cả các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên cả nước về tăng cường tín dụng ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm và các điểm cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN, các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, đại diện các tổ chức tín dụng trên địa bàn…

image

Thống đốc Lê Minh Hưng cho rằng, toàn ngành Ngân hàng, từ NHNN đến các TCTD đã và đang rất quyết liệt triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, cho khách hàng vay vốn. Sau 01 tháng triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách, những kết quả đạt được bước đầu của ngành Ngân hàng là rất tích cực, thể hiện tính chủ động, quyết liệt của các đơn vị trong toàn ngành Ngân hàng. Thay mặt Ban lãnh đạo NHNN, Thống đốc Lê Minh Hưng đánh giá rất cao kết quả triển khai bước đầu của các TCTD. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và vướng mắc cần tháo gỡ. Để kịp thời có biện pháp xử lý, triển khai hiệu quả hơn trong việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn, cho nền kinh tế, Thống đốc NHNN yêu cầu:

Toàn bộ hệ thống các TCTD cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của Ngành với nền kinh tế, triển khai mạnh mẽ các biện pháp cơ cấu lại nợ, cho vay mới, giảm lãi suất cho vay. Phải xác định việc hỗ trợ khách hàng vay vốn cũng là hỗ trợ cho chính các TCTD, giúp hệ thống TCTD hoạt động tốt hơn trong giai đoạn khó khăn. Hỗ trợ cho khách vay vốn có tác dụng đối với cả hệ thống ngân hàng lẫn khách hàng vay vốn, là trách nhiệm của từng TCTD đối với ngành Ngân hàng nói riêng và cả nền kinh tế nói chung.

Đọc thêm tại: https://bit.ly/2KD0GsR