Tầm nhìn & Sứ mệnh

This post is also available in: English (English)

Tầm nhìn:

Một ngành TCVM năng động của các tổ chức chuyên nghiệp, hoạt động bền vững và có trách nhiệm với xã hội, cung cấp các dịch vụ tài chính chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu cho một bộ phận ngày càng lớn những người nghèo và người có thu nhập thấp của Việt Nam để hỗ trợ Chiến lược Tài chính toàn diện quốc gia của Chính phủ Việt Nam.

Sứ mệnh:

Trở thành một Hiệp hội độc lập, đại diện, thúc đẩy và hỗ trợ sự phát triển của ngành tài chính vi mô hướng tới Tài chính toàn diện trong một thị trường thuận lợi tại Việt Nam.

Bài viết trước đó Giới thiệu