Tài liệu nghiên cứu: “Các tổ chức tài chính vi mô phục vụ các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ ở châu Mỹ và vùng Ca-ri-bê” do IFC xuất bản

This post is also available in: English (English)

Kinh nghiệm giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ của các  tổ chức tài chính vi mô ở châu Mỹ

Việc tăng cường khả năng tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) đã trở thành mục tiêu quan trọng đối với nhiều chính phủ và  các cơ quan phát triển, bởi lẽ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò dẫn đầu phát triển kinh tế cũng như tạo công ăn việc làm. Đặc biệt ở nhiều nước đang phát triển, đối tượng này vẫn đang bị các ngân hàng bỏ mặc bởi họ được xem như có quy mô quá nhỏ quá rủi ro cũng như tốn nhiều chi phí để phục vụ. Do đó, nhìn chung nhu cầu tài chính của họ chỉ có thể được đáp ứng bởi các tổ chức tài chính vi mô (MFIs).

Những năm gần đây, rất nhiều ngân hàng ở châu Mỹ và trên thế giới, đã bắt đầu nhận ra tiềm năng của thị trường này. Họ đã bắt đầu xúc tiến các hoạt động tiếp cận các doanh nghiệp này. Mặc dù rất cố gắng nhưng cũng mới chỉ một phần các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận với dòng vốn của các tổ chức tài chính, chưa kể các doanh nghiệp nhỏ hơn. Hầu hết các ngân hàng tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp lớn hơn và chính thức bỏ mặc hầu hết các doanh nghiệp siêu nhỏ (VSEs) do quy mô, hình thức hay khả năng của những doanh nghiệp này không đáp ứng được các điều kiện về thế chấp, bảo lãnh.

Các tổ chức tài chính vi mô (MFIs) đang bắt đầu chuyển hướng thị trường mục tiêu của mình sang các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), và trong đó không thể thiếu các doanh nghiệp siêu nhỏ (VSEs). Tuy nhiên họ áp dụng rất nhiều phương thức, cách thức và sản phẩm để làm điều này. Tuy nhiên, tới nay có rất ít các nghiên cứu hay tài liệu về kinh nghiệm của họ. Tài liệu này là kết quả của một nghiên cứu về thực hành tài chính vi mô của các tổ chức tài chính vi ở châu Mỹ, phục vụ chủ yếu cho các doanh nghiệp siêu nhỏ (VSEs). Nó bao gồm một loạt danh sách kiểm tra cho các tổ chức tài chính vi mô quan tâm tới việc mở rộng thị trường mục tiêu tới phân khúc các doanh nghiệp siêu nhỏ(VSEs) cũng như những thảo luận chi tiết và ví dụ về những khía cạnh liên quan nhất.

Tài liệu này cung cấp một hệ thống thông tin tổng quát và những bài học được đúc rút trong suốt một quá trình 4 tháng nghiên cứu. Nghiên cứu này sẽ bao quát các tài liệu và số liệu để hiểu hơn về những loại hình tài chính đang được cung cấp cho các  doanh nghiệp siêu nhỏ (VSEs) ở châu Mỹ. Tài liệu này cũng chỉ ra những thách thức mà các tổ chức tài chính vi mô phải vượt qua khi tham gia vào phân khúc thị trường doanh nghiệp rất nhỏ ở châu Mỹ. Nó cũng cung cấp loạt bài phỏng vấn qua điện thoại với các nhà thực hành và các tổ chức tài chính vi mô đã và đang tiến hành mở rộng thị trường và nội dung những chuyến đi tới bốn tổ chức tài chính vi mô ở Bolivia và Peru.

Nghiên cứu tập trung vào kinh nghiệm của các tổ chức ở các nước Colombia, Peru, Ecuador và Bolivia. Đây là những nước sẽ trở trở thành những thị trường hàng đầu cho các tổ chức tài chính vi mô mở rộng thị trường mục tiêu để phục vụ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm cả phân khúc thị trường cho các doanh nghiệp siêu nhỏ (SVEs). Mỗi nước đều có một ngành tài chính vi mô phát triển tốt cũng như một vài tổ chức tài chính vi mô phục vụ cho cả doanh nghiệp vi mô và doanh nghiệp siêu nhỏ. Mỗi nước cũng được hưởng lợi từ phát triển kinh tế mạnh trong một thập kỉ qua, một ngành tài chính thanh khoản và sự phát triển của các tổ chức tài chính vi mô cũng như các khách hàng của họ. Những mô hình này vẫn chưa được kiểm chứng đầy đủ và những bài học kinh nghiệm từ họ đang được đúc rút. Tuy nhiên, đối với những tổ chức, cá nhân quan tâm tới phân khúc thị trường này, vẫn còn rất nhiều thứ để học hỏi từ họ.

Tài liệu nghiên cứu