Tác động của TYM đối với phụ nữ có thu nhập thấp và gia đình họ

This post is also available in: English (English)

Tác giả: Mr. Sebatian Say Gui Deng, Dr. Michael M. Gielmnik
Xuất bản: tháng 11 năm 2012
Số lượng: 1

GIỚI THIỆU

Tổ chức Tài chính quy mô nhỏ Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương (TYM), tiền thân là Quỹ Tình Thương do TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành lập  năm 1992 theo mô hình của ngân hàng Grameen – Bangladesh nhằm góp nhần thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo của Chính phủ. Hoạt động chính của TYM là cung cấp các dịch vụ tín dụng, tiết kiệm, quỹ tương trợ và các hoạt động phi tài chính cho phụ nữ thu nhập thấp để phát triển sản xuất, tăng thu nhập cải thiện cuộc sống, nâng cao vị thế trong gia đình và ngoài xã hội.

Trải qua 20 năm hoạt động, TYM không ngừng lớn mạnh và trở thành tổ chức tài chính vi mô chính thức đầu tiên tại Việt Nam với hơn 350 cán bộ tận tụy làm việc vì phụ nữ nghèo và thu nhập thấp. Đến nay, TYM đã tiếp cận được 80.000 chị em phụ nữ, giúp hàng chục nghìn chị em phụ nữ thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Luôn trung thành với sứ mệnh xã hội, TYM không chỉ thường xuyên cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động, các sản phẩm cung cấp, mà còn thường xuyên xem xét và đánh giá các tác động của hoạt động TYM tại cộng đồng. TYM luôn đề cao công tác quản lý hiệu quả xã hội; thường xuyên; thường xuyên đào tạo cho thành viên; ban hành và áp dụng Chính sách bảo vệ khách hàng; tham gia phong trào “Smart Campaign” – phong trào bảo vệ quyền lợi khách hàng của các tổ chức tín dụng. Không những thế, các cuộc đánh giá tác động độc lập do chuyên gia thực hiện cũng định kỳ được TYM tổ chức nhằm phản ánh khách quan về tác động của TYM đối với các khách hàng của mình.

Tài liệu này là bản tóm tắt của Báo cáo Nghiên cứu đánh giá tác động được thực hiện bởi ông Sebastian Say Gui Deng – NCS Tiến sỹ, Khoa Quản lý Chiến lược và Tổ chức, Đại học Minnesota, Hoa Kỳ với sự cố vấn và góp ý của Giáo sư Michael M. Gielmnik, Khoa quản lý và tổ chức, Học viện kinh doanh, Đại học quốc gia Singapore. Quỹ hợp tác các Ngân hàng Tiết kiệm Đức là đơn vị tài trợ thực hiện nghiên cứu đánh giá tác động này.

Trong khuôn khổ tài liệu này, bốn điển hình được lựa chọn nhằm đảm bảo câu chuyện của họ cung cấp cho người đọc về nhiều vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau liên quan đến tác động của TYM. Bản tóm tắt này phản ánh đầy đủ, khách quan các kết quả đã được thực hiện với hình thức thể hiện ngắn gọn và dễ hiểu hơn.

Chúng tôi hi vọng tài liệu này sẽ giúp các cá nhân, tổ chức quan tâm có được những thông tin đầy đủ, khách quan và sâu sắc hơn về hoạt động của TYM, từ đó có sự hợp tác, phối hợp, chia sẻ hiệu quả với mục tiêu chung là phục vụ chị em phụ nữ có thu nhập nhấp một cách tốt nhất.

Print Friendly, PDF & Email