SPARK – Tuyển 1 Chuyên gia Tư vấn điều hành Hội nghị (Hạn: 03/05/2011)

Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Xã hội Tia Sáng (SPARK) tìm chuyên gia tư vấn điều hành buổi Sơ kết hoạt động của Cộng tác viên và Spark
Spark sẽ tiến hành Hội nghị tập huấn cho các Cộng tác viên trong 02 ngày (cuối tuần) nhằm:
1. Tăng cường vai trò của Cộng tác viên để hoàn thành tốt các công việc của mình
2. Thúc đẩy thảo luận, phản hồi về các công việc đã triển khai năm 2010 từ phía Spark và Cộng tác viên
3. Thống nhất kết quả, các hỗ trợ Spark sẽ cung cấp và xây dựng kết hoạch năm 2011

Spark sẽ tiến hành Hội nghị tập huấn cho các Cộng tác viên trong 02 ngày (cuối tuần) nhằm: 1. Tăng cường vai trò của Cộng tác viên để hoàn thành tốt các công việc của mình 2. Thúc đẩy thảo luận, phản hồi về các công việc đã triển khai năm 2010 từ phía Spark và Cộng tác viên 3. Thống nhất kết quả, các hỗ trợ Spark sẽ cung cấp và xây dựng kết hoạch năm 2011

Nhiệm vụ của chuyên gia.  
Chuyên gia tham gia điều hành, các phản hồi và thảo luận giữa Spark và Cộng tác viên nhằm đạt được mục tiêu 2 và
3 như kể trên. Tổng thời gian cho phần này là ½ ngày, cụ thể là:
– Đọc các tài liệu liên quan đến Spark và hội nghị trên (Bản phân tích ý kiến phản hồi từ Cộng tác viên)
– Điều hành phần sơ kết và thảo luận giữa Spark và Cộng tác viên
– Thúc đẩy lập kế hoạch hoạt động năm 2011 giữa Spark và Cộng tác viên
Thông tin chi tiết: 33.TOR_facilitator_final