Quỹ Tiết kiệm – Tín dụng huyện Na Rì (NaRi)

This post is also available in: English (English)

Quỹ Tiết kiệm – Tín dụng huyện Na Rì thuộc Dự án Tín dụng tiết kiệm ChildFund Bắc Kạn.

Quỹ Tiết kiệm – Tín dụng huyện Na Rì

Tầm nhìn: Quỹ Tiết kiệm – Tín dụng huyện Na Rì phát triển vì một tương lai bền vững

Sứ mệnh: Quỹ trở thành nhà cung cấp đầy năng lực các dịch vụ tài chính vi mô theo chuẩn tốt nhất nhằm đóng góp vào việc nâng cao cuộc sống của các hộ gia đình

Nguồn: NaRi

Tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/tktdnari/