Quỹ phụ nữ phát triển Hà Tĩnh (Ha Tinh WDF)

This post is also available in: English (English)

Quỹ phụ nữ phát triển Hà Tĩnh

Sứ mệnh: Thực hiện công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững của tỉnh thông qua hoạt động TCVM để giúp người nghèo cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, chuyển từ việc kiếm ăn hàng ngày sang tích lũy dần cho tương lai, chăm sóc sức khỏe, giáo dục cho trẻ em và bình đẳng giới

Nguồn: Ha Tinh WDF