Quỹ những trái tim Huế (H4H)

This post is also available in: English (English)

Thông qua các chương trình phát triển vì cộng đồng tập trung vào y tế, giáo dục, vệ sinh, tiếp cận nguồn nước, nâng cao nhận thức về môi trường và phát triển kinh tế hộ gia đình, Quỹ những trái tim Huế (H4H) luôn nỗ lực hoạt động vì cuộc sống của người đói, người nghèo và những người thu nhập thấp ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ:

– https://heartsforhue.org/

– https://www.facebook.com/HeartsForHue/