Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Lào Cai (Lao Cai)

This post is also available in: English (English)

Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Lào Cai

Tầm nhìn: Xây dựng Quỹ tín dụng – Tiết kiệm hiệu quả, thân thiện tới hội viên phụ nữ có thu nhập thấp tại tỉnh Lào Cai

Sứ mệnh: Thành lập tổ chức Tài chính vi mô

Nguồn: Lao Cai