Phó Thống đốc Đào Minh Tú làm việc về hoạt động ngân hàng và tài chính vi mô tại Điện Biên

Phó Thống đốc Đào Minh Tú làm việc về hoạt động ngân hàng và tài chính vi mô tại Điện Biên

Ngày 6/9/2019, tại TP. Điện Biên Phủ, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú đã có buổi làm việc về hoạt động ngân hàng và tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Hiện nay có 6 tổ chức đang thực hiện chương trình dự án tài chính vi mô, đó là Quỹ Phụ nữ phát triển huyện Điện Biên, Quỹ Phụ nữ phát triển TP. Điện Biên Phủ, Tổ chức Doanh nhân thế giới với chương trình Anh Chị Em, Dự án Tăng cường năng lực và giảm nghèo bền vững, Trung tâm Phát triển cộng đồng tỉnh Điện Biên, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Điện Biên. Đến thời điểm 31/8/2019, NHNN Chi nhánh tỉnh Điện Biên đã cấp 4 giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô cho 4 dự án đang thực hiện trên địa bàn tỉnh. Kết quả, nguồn vốn huy động là 34 tỷ đồng, cho vay 14.588 khách hàng với tổng dư nợ là 98 tỷ đồng.
Phó Thống đốc đánh giá cao tâm huyết và sự say mê của những người hiện đang làm công tác tài chính vi mô. Phó Thống đốc nhấn mạnh, công tác tài chính vi mô rất có ý nghĩa đối với việc hỗ trợ người dân, đặc biệt với những vùng còn nhiều khó khăn như Điện Biên, đồng thời thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam. Phó Thống đốc cũng cho biết sẽ cấp phép ngay cho các chương trình, dự án của các tổ chức tài chính vi mô đủ điều kiện để hoạt động hiệu quả tối ưu.

Trong thời gian tới, NHNN sẽ tổ chức một loạt sự kiện ở các vùng miền trên cả nước để tổng kết thực tiễn quá trình triển khai Quyết định 20, để điều chỉnh cơ chế, hỗ trợ cho hoạt động chung của các tổ chức tài chính vi mô trên cả nước.


– Theo Thời báo ngân hàng –

http://thoibaonganhang.vn/pho-thong-doc-dao-minh-tu-lam-viec-ve-hoat-dong-ngan-hang-va-tai-chinh-vi-mo-tai-dien-bien-91889.html?fbclid=IwAR2u1UT5Gu_gGg609O6xV2ysLDMiK8GSU5fZmyJK94xYiawortPnQbJjMZk