Phân khúc khách hàng nữ: Bài học từ VP Bank Việt Nam và CARE Ignite

This post is also available in: English (English)

“Hãy cùng chúng tôi tham gia cuộc trò chuyện về những dự án của chúng tôi để nghe ý kiến ​​từ VP Bank tại Việt Nam và dự án CARE Ignite. Năm 2018, VP Bank Việt Nam trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên áp dụng chiến lược đặc biệt được xây dựng dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) do phụ nữ làm chủ. Nghiên cứu thị trường năm 2017 của IFC nêu rõ khoảng cách tài chính 1,19 tỷ USD cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ trên khắp Việt Nam. Nhận thấy tiềm năng của cơ hội này, VP Bank đã đưa ra chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính của các nữ doanh nhân tại Việt Nam. Ba năm sau, phụ nữ chiếm 25% danh mục đầu tư của VP Bank với những cải tiến như: bảng điều khiển dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, thẻ tín dụng chuyên biệt và bảo hiểm đi kèm. Vào năm 2019, VP Bank đã hợp tác với CARE để hỗ trợ tiếp cận sâu hơn với những phụ nữ làm chủ Doanh nghiệp siêu nhỏ. Sự hợp tác này giữa Chương trình Ignite của CARE và Ngân hàng VP Bank hỗ trợ các doanh nhân nữ bằng cách tạo điều kiện tiếp cận các sản phẩm tài chính phù hợp, các kênh cho vay thay thế bằng phương thức kỹ thuật số và một loạt các dịch vụ phi tài chính (đào tạo, cố vấn, năng lực ứng dụng kỹ thuật số, mạng lưới) để cải thiện năng lực kinh doanh của họ. Buổi trò chuyện này sẽ là cơ hội để tìm hiểu thêm về cách VP Bank phát triển và mở rộng chiến lược trở thành ngân hàng được các nữ doanh nhân tại Việt Nam lựa chọn.” – Nguồn: FinDev Gateway

Tìm hiểu thêm thông tin tại: https://www.findevgateway.org/training-events/segmentation-women-clients-lessons-vp-bank-vietnam-and-care-ignite