Những ảnh hưởng của virus Corona tới ngành Tài chính vi mô

This post is also available in: English (English)

Với số ca nhiễm viruscorona đang tăng lên không kiểm soát, nhiều công ty và tổ chức đã thông báo về việc đóng cửa, tạm ngừng hoạt động. Các biện pháp cách ly tiếp tục được thực hiện trên toàn thế giới.

Trong bối cảnh này, hoạt động kinh tế là vô cùng hạn chế ở tất cả các quốc gia, sàn giao dịch chứng khoán đã mất đi gần một phần ba giá trị trong vòng chưa đầy một tháng. Ở một khía cạnh tương đương, lĩnh vực tài chính vi mô trên thế giới cũng không phải là ngoại lệ.

Vì lý do này, ngày 11/3/2020, Grameen Credit Agricole Foundation đã đưa ra một cuộc khảo sát trong phạm vi những đối tác của mình với mục đích là thu thập những ý kiến, phân tích, những tác động của dịch bệnh đến hoạt động của các khách hàng bên phía đối tác, về tổ chức cũng như là nhu cầu tiềm năng của nhóm đối tượng khảo sát.

56 tổ chức tài chính vi mô (MFI) đã tham gia khảo sát trong số 75 đối tác đã liên hệ (tỷ lệ tham gia 75%) với câu trả lời cuối cùng nhận được vào ngày 19 tháng 3.

Tất cả các MFIs đều bày tỏ những quan ngại, lo lắng về tác động dự kiến ​​của cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu lần này.

Chi tiết xem tại:

http://www.e-mfp.eu/sites/default/files/news2020/How%20Coronavirus%20affects%20Microfinance%20sector.pdf