Nhóm nghiên cứu thuộc Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam thăm Quỹ phát triển An Phú

Nhóm nghiên cứu thuộc Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam thăm Quỹ phát triển An Phú

Ngày 5/7/2019, Nhóm Nghiên cứu thuộc Nhóm Công tác Tài chính vi mô (VMFWG) có chuyến khảo sát thực tế đến Quỹ phát triển An Phú – tổ chức thành viên của VMFWG đạt giải Tổ chức TCVM tiêu biểu CMA 2018

Chuyến khảo sát nhằm giúp các chuyên gia của VMFWG có cái nhìn thực tế hoạt động và cách vận hành của một tổ chức TCVM đã được cấp phép hoạt động theo Quyết định 20/2017/QĐ-TTg; những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động và những đề xuất để giúp Quỹ hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, bền vững. Đây là những tư liệu ý nghĩa phục vụ cho nghiên cứu “Tài chính vi mô trong mục tiêu Tài chính toàn diện” sắp được ban hành trong thời gian tới.

Cũng trong chuyến đi, Nhóm nghiên cứu có dịp được thăm một số mô hình sản xuất kinh doanh của khách hàng đang vay vốn của Quỹ phát triển An Phú, hiểu được tác động và ý nghĩa của vốn vay TCVM đối với họ.

Các mô hình sản xuất kinh doanh đặc trưng của xã An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội là vườn hoa sen phục vụ du lịch, lấy hoa, nuôi ong…

Mô hình trồng lan…..

 

 

Bài viết sau đó Giới thiệu