Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam tuyển dụng 01 kế toán viên.

This post is also available in: English (English)

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam đang cần tuyển 01 kế toán.

Hạn nộp hồ sơ: 14:00 ngày 05/03/2020.

Chi tiết công việc và cách thức ứng tuyển vui lòng xem tại đây