Nghiên cứu “Tài chính vi mô với giảm nghèo tại Việt Nam: Kiểm định và so sánh”

Mặc dù hoạt động tài chính vi mô đã phần nào được ghi nhận như một trong những công cụ hữu hiệu góp phần tích cực cho công tác giảm nghèo nhưng cho đến nay Việt Nam chưa có nghiên cứu nào đánh giá tác động của tài chính vi mô trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, đổi mới đất nước. Xuất phát từ đặc trưng của thị trường tài chính vi mô tại Việt Nam và các tổ chức tham gia trên thị trường tài chính vi mô trong thời gian qua, nghiên cứu “Tài chính vi mô với giảm nghèo tại Việt Nam: Kiểm định và so sánh” được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu, chuyên gia giàu kinh nghiệm và am hiểu về hoạt động tài chính vi mô thuộc Học viện Ngân hàng và Trường đại học Kinh tế quốc dân, cùng với sự phối hợp của Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) và nguồn tài trợ của Quỹ Citi, nhằm cung cấp thông tin về hoạt động tài chính vi mô Việt Nam; Tác động của tài chính vi mô đối với giảm nghèo ở Việt Nam thông qua kết quả kiểm định và so sánh trên cơ sở đó đã đưa ra một số đánh giá và khuyến nghị khi nhìn lại qua trình hình thành, phát triển và những đóng góp của tài chính vi mô Việt Nam trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tài chính vi mô Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam và vai trò của TCVM đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam trân trọng chia sẻ tài liệu hữu ích này đến với các cá nhân và tổ chức quan tâm.

Bạn đọc vui lòng tải tài liệu theo file đính kèm phía dưới.

Tài chính vi mô với giảm nghèo tại Việt Nam – Kiểm định và so sánh

Trân trọng.