Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2020: NHNN được giao triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng

Tại Nghị quyết số 70/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2020 ban hành ngày 14/5/2020, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước cùng đồng hành, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Theo Nghị quyết này, tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức. Chúng ta đã cơ bản được kiểm soát và đẩy lùi dịch COVID-19 nhưng tình hình dịch trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, gây suy thoái kinh tế toàn cầu, làm đình trệ hoạt động sản xuất, thương mại toàn cầu, nhất là ở các nước đối tác lớn của Việt Nam.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ giao NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ; đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, người dân chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chính phủ giao NHNN tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện tờ trình của Chính phủ về việc tăng vốn điều lệ cho Agribank bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo đúng ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đề xuất Quốc hội cho phép bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 để bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2019 tương ứng với số lợi nhuận sau thuế thực nộp ngân sách nhà nước năm 2020 của Agribank, tối đa không quá 3.500 tỷ đồng; gửi đầy đủ hồ sơ, tài liệu đến Quốc hội theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

Đọc thêm tại: http://tapchinganhang.com.vn/nghi-quyet-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-4-2020-nhnn-duoc-giao-trien-khai-nhieu-nhiem-vu-quan-.htm