Ngành Ngân hàng hỗ trợ phục hồi kinh tế trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Ngày 5/6/2020, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức họp báo thông tin hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2020, định hướng điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) và hoạt động ngân hàng thời gian tới. Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng chủ trì buổi họp báo.

Tham dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN, đại diện lãnh đạo một số NHTM, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam…

Điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ CSTT

Bám sát chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường trong và ngoài nước, NHNN đã điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ và ngoại hối, hỗ trợ phục hồi kinh tế trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Đến ngày 29/5/2020, tổng phương tiện thanh toán M2 tăng 3,4% so với cuối năm 2019; thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) thông suốt

Công tác cơ cấu lại các TCTD đạt được những kết quả quan trọng

Theo đó, công tác cơ cấu lại các TCTD đạt được những kết quả quan trọng theo đúng mục tiêu, lộ trình đề ra tại Đề án 1058, tạo sự ổn định, an toàn của hệ thống các TCTD.

Quy mô hệ thống các TCTD được mở rộng; Chất lượng tín dụng được cải thiện. Năng lực quản trị điều hành của các TCTD từng bước được nâng cao để tiệm cận với thông lệ quốc tế và tính minh bạch trong hoạt động tín dụng của TCTD từng bước được cải thiện.

Đọc thêm tại: https://bit.ly/2Yk9kTG