Mời tham gia góp ý Nghị định của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Kính gửi Thành viên VMFWG,

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) kính gửi anh/chị nội dung Nghị định của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện tại đây

Đề nghị anh/chị nghiên cứu và gửi ý kiến tham gia qua email trước ngày 20/11/2018 để VMFWG tổng hợp và gửi đơn vị soạn thảo nội dung tham gia góp ý Dự thảo.

Đây là tài liệu rất quan trọng liên quan đến hoạt động chuyển đổi của các tổ chức TCVM vì vậy kính mong anh/chị tập trung nghiên cứu, đối chiếu với các văn bản liên quan như Quyết định 20/QĐ-TTg; Thông tư 03/TT-NHNN; Luật TCTD và các quy định liên quan khác.

Trong trườg hợp cần thiết, VMFWG sẽ tổ chức Tọa đàm trao đổi và thảo luận trực tiếp về nội dung này (dự kiến vào giữa tháng 12/2018)

Đề nghị tham gia góp ý theo nguyên tắc sau:

  1. Ghi rõ nội dung cần chỉnh sửa
  2. Lý do và căn cứ đề nghị.

 

Trân trọng!