Lĩnh vực tài chính vi mô và kỹ thuật số trước khủng hoảng sức khỏe toàn cầu

This post is also available in: English (English)

Thời gian qua, quỹ Grameen Crédit Agricole Foundation đã theo dõi tác động của cuộc khủng hoảng sức khỏe liên quan đến 80 tổ chức tài chính vi mô (MFI) và các đối tác kinh doanh xã hội ở bốn mươi quốc gia mới nổi. Việc này đã giúp họ thu thập thông tin thường xuyên để chia sẻ đến các tổ chức vi mô khác trên toàn thế giới và từ đó rút ra được bài học tốt nhất.

Quỹ đã theo dõi cụ thể cách các tổ chức tài chính vi mô sử dụng các kênh kỹ thuật số của họ (app, website,…) để khắc phục khó khăn khi phải tránh tiếp xúc trực tiếp với người vay trong chi nhánh MFI hoặc trong các cuộc họp nhóm, thậm chí là trong quá trình giải ngân (tài chính vi mô sử dụng chủ yếu là tiền mặt khi giải ngân các khoản tiền đã vay) hoặc giám sát các dự án được tài trợ.

Theo khảo sát đã được thực hiện vào đầu tháng 4, 68% đối tác của các tổ chức tài chính vi mô chỉ ra rằng họ đã sử dụng các kênh kỹ thuật số nhiều hơn để khắc phục những khó khăn trong quá trình liên lạc, do bị cách ly hoặc các lệnh cấm tiếp xúc. Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong việc sử dụng các kênh điện tử trong lĩnh vực tài chính truyền thống cũng có thể được nhìn thấy trong lĩnh vực tài chính vi mô khi không có sự thay thế nào ngoài việc phải thích nghi.

Đọc chi tiết tại: http://gca-foundation.org/news/Digital-and-microfinance-sector-in-the-face-of-the-health-crisis