Lãi suất cho vay đối với các tổ chức Tài chính vi mô: Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam

Tài chính vi mô đóng vai trò hết sức quan trọng đối với công cuộc giảm nghèo đói và phát triển. Trên thế giới và tại Việt Nam, các tổ chức Tài chính vi mô (TCTCVM) thường áp dụng lãi suất cho vay đối với khách hàng ở mức cao hơn lãi suất cho vay kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Vấn đề lãi suất của TCTCVM và chính sách lãi suất cho vay tối đa đối với TCTCVM tại Việt Nam trong thời gian qua nhìn chung có tác dụng tốt trọng việc tăng cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính vi mô, giảm chi phí vay vốn của khách hàng, thể hiện rõ sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ với các khu vực ưu tiên trong nền kinh tế. Tuy nhiên, về vấn đề này hiện còn có mốt số ý kiến khác nhau trong quá trình triển khai trên thực tế. Bài viết này tập trung vào ba nội dung:

1. Phân tích các kinh nghiệm quốc tế và lựa chọn chính sách lãi suất của các TCTCVM trên thế giới;

2. Đánh giá điểm mạnh và một số vướng mắc trong qua trình thực hiện chính sách lãi suất cho vay đối với các TCTCVM Việt Nam;

3. Đề xuất mốt số khuyến nghị về chính sách lãi suất cho vay đối với các TCTCVM Việt Nam trong thời gian tới.

Trên đây là trích bài viết “Lãi suất cho vay đối với các tổ chức Tài chính vi mô: Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam” của TS. Lê Thanh Tâm – Viện Ngân hàng Tài chính – Đại học kinh tế Quốc dân được đăng trên Tạp chí ngân hàng Số 15, tháng 8/2013.

Để đọc toàn bộ bài viết, vui lòng tải tại đây.

(Nguồn: Tạp chí ngân hàng Số 15, tháng 8/2013)